ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทนาคหมู่เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560

ขออนุโมทนาบุญกับ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทนาคหมู่เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 109 คน และในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เวลา 13.00 น. มีพิธีการ ปลงผมนาค นำหน้าเข้ากราบหลวงพ่อพุทธชินราช และเวลา 15.00 น. พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาสอนนาค
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน