ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิษณุโลก ในการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชฯ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น. ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิษณุโลก ในการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชฯ
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน