วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเตรียมความการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ช่วงที่ 1 เริ่มเวลา 18.00 -21.30 น. ซึ่งการแสดงประกอบด้วย การบรรเลงวงดนตรีมหาดุริยางค์และการขับร้องประสานเสียง ร่วมด้วย ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง, การประโคมปีพาทย์มอญและปี่พาทย์นางหงส์ ช่วงที่ 2 เริ่มในเวลา 22.30 - 24.00 น. การขับร้องเพลงพื้นบ้าน จากนายศราวุธ สุดงูเหลือม รางวัลชนะเลิศแข่งขันเพลงแหล่ในรายการคุณพระช่วย, การรำเบิกโรงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง และ การแสดงโขน ตอน นารายณ์ปราบนนทก

เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน