บรรยากาศการฝึกซ้อมวงดนตรีการประโคมปี่พาทย์นางหงส์ (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

บรรยากาศการฝึกซ้อมวงดนตรีการประโคมปี่พาทย์นางหงส์ (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิษฐ์ พชรกุศลพงศ์ คณะครุศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม เป็นประธานการฝึกซ้อม ณ อาคาร 3 ส่วนวังจันทน์
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน