บรรยากาศการฝึกซ้อมการแสดงโขน ตอนนารายณ์ปราบนนทก (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

บรรยากาศการฝึกซ้อมการแสดงโขน ตอนนารายณ์ปราบนนทก (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี อาจารย์ ดร.จิตติมา นาคีเภท หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร เป็นประธานฝ่ายการแสดง ซึ่งก่อนการแสดงโขนจะมีการขับร้องเพลงพื้นบ้าน จาก นายศราวุธ สุดงูเหลือม, การรำเบิกโรง ระบำกิ่งไม้เงินทอง นอกจากจะเป็นนักแสดงจาก ม.นเรศวรแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, โรงเรียนจ่านกร้อง ร่วมการรำในครั้งนี้
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน