มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมการฝึกซ้อมวงดนตรีมหาดุริยางค์และขับร้องประสานเสียง (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย เป็นประธานในการฝึกซ้อม ณ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมการฝึกซ้อมวงดนตรีมหาดุริยางค์และขับร้องประสานเสียง (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย เป็นประธานในการฝึกซ้อม ณ มทร.ล้านนาพิษณุโลก
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน