ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงมหรสพสมโภชฯ ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิษณุโลก

วันที่ 19 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงมหรสพสมโภชฯ ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิษณุโลก
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน