ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และนักศึกษา นำขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐินเข้าสู่วัดสุวรรณประดิษฐ์

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.09 น. ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และนักศึกษา นำขบวนแห่องค์กฐินและบริวารกฐินเข้าสู่วัดสุวรรณประดิษฐ์
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน