สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเตรียมงานจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงค่ำ วันที่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ณ วัดสุวรรณประดิษฐ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเตรียมงานจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงค่ำ (๑๗ ตุลาคม๒๕๖๐) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมน์ฉลององค์กฐิน ณ วัดสุวรรณประดิษฐ์ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม๒๕๖๐ ขอเชิญทุกท่านท่านร่วมงานทำบุญตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน