สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมตามงานฝ่ายการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยโรงเรียนระดับมัธยม ประกอบด้วย โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมวันที่12ตุลาคม2560 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุญจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมติดตามงานฝ่ายการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยโรงเรียนระดับมัธยม ประกอบด้วย โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งได้มีการจัดเตรียมชุดการแสดงในช่วงที่ 1 (18.30-22.00 น.)ได้แก่ การบรรเลงวงดนตรีมหาดุริยางค์ และการขับร้องประสานเสียง การบรรเลงขลุ่ย โดย ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง การประโคมปี่พาทย์มอญและปี่พาทย์นางหงส์ และการแสดงในช่วงที่ 2 (22.30-24.00 น.) การแสดงโขน ตอน นารายณ์ปราบนนทก ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จะสรุปการดำเนินงานเพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกรับทราบต่อไป
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน