สำนักศิลปะและวัฒนรรมออกบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ภายในเขตตัวเมืองพิษณุโลก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในวันที่11ตุลาคม2560ออกบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ภายในเขตตัวเมืองพิษณุโลก ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 11,220 บาท..ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญ..สาธุ
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน