ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุมพล เสมาขันธ์เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุมพล เสมาขันธ์เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมาศจำลอง เตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน