ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุมพล เสมาขันธ์ นำของขวัญมอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ นำของขวัญมอบให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๐ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ท่ามกลางบรรยากาศสีสันผ้าขาวม้าไทย