สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จังหวัดพิษณุโลก

         วัน ๒๒ ก.ย.๖๐  ที่บริเวณชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผอ.เพ็ญศรี มีพยุง และคณะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำดอกไม้จันทน์มอบให้กับ นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก เพื่อให้จังหวัดพิษณุโลกนำใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้


                                                                                                                                                       เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์