สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ ขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช

           สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ ขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยชาวบ้านท่าโรง ตำบลวัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้จัดขบวนเรือนำกองผ้าป่า และผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช จากท่าน้ำหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ล่องมายังหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมอัญเชิญกองผ้าป่า และผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ขึ้นมาถวายพระสงฆ์ที่อัฒจรรย์ริมฝั่ง

                                                                                                                         เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์