กิจกรรมประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 6  กันยายน  2560 เวลา 11.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จัดพิธีประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น #ส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน