ผอ.นิภารัตน์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ..๒๕๕๙  ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี  นำ ท่าน ดร.จำรัส ปิติกุลสถิตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก โดย ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ซึ่ง ท่าน ดร.จำรัส  กล่าวว่า “ขอชื่นชมและเป็นสถานที่สำคัญในการให้ลูกหลานไทยและนานาชาติได้ชื่นชม เป็นความรู้ที่มีคุณค่าในการรักษาไว้ตลอดไป”

            พร้อมกันนี้  ผอ.นิภารัตน์  มอบเสื้อลายดอกปีบให้กับ ท่าน ดร.สว่าง เพื่อส่งเสริมต้นแบบการแต่งกายงามตามวิถีไทย