ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

การฝึกซ้อมรำ การแสดงรักษ์พิบูล เทิดทูนสถาบันครั้งนี้ให้สง่างาม..เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภา
การฝึกซ้อมรำของนักศึกษาต้นแบบ ตัวแทนจาก ๖ คณะ และ ๑ วิทยาลัยฯ จำนวน ๑๔๐ คน ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจที่ทำการแสดงรักษ์พิ...
โครงการรณรงค์ห้องสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
วันที่ 2 ก.พ.61 วงดนตรีมังคละมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานใน...
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561 ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดำรง ประเสริฐกุล อาจารย์อาวุโส แล...
ละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบแสงสีเสียง "แผ่นดินพระองค์ดำ"
วันที่ 17 -19 มกราคม 2561 เปิดฉากทำการแสดงแสง สี เสียง "แผ่นดินพระองค์ดำ" กำกับการแสดงโดย อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ รองผู้อำนวยกา...
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงมหรสพสมโภชฯ สัมภาษณ์ทางรายการสองแควยาม
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และ ดร.ศุภฤกษ์ วังซ้าย ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงมหรสพสมโภชฯ สัมภาษณ์ทางรายก...
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และคณะ ลงพื้นที่ดูสถานที่การแสดง มหรสพสมโภชฯ ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จากนั้
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ และคณะ ลงพื้นที่ดูสถานที่การแสดง มหรสพสมโภชฯ ณ ลานทรงพล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการแ...
บริการข้อมูล
ลำดับ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
1
ยังไม่มีข่าวการประกวดราคา

กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ผอ.นิภารัตน์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.คณะเทคโนโลยี ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ

ห้องชมวิดีโอ

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์9)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์8)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์7)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์6)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์5)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์4)
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
 
พระราชทานรูปถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพิษณุโลก

รูปถ่ายประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก

ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่