ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

ประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่ม 3
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการจัดประชุมภาคีประจำปี หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล...
"สายหนังต้องมา...ได้เวลาโชว์ไอเดียร่วมประกวดหนังสั้น"
สศว. เชิญชวนส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (Shot Film) หัวข้อ #เส้นทางท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียร...
ประชุมจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
เมื่อวันพุธ ที่14 มิถุนายน 2560 ประชุมจัดการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ การประกวดภ...
สศว. มรพส. เป็นเจ้าภาพจัด MOU ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สศว. มรพส. เป็นเจ้าภาพจัด MOU ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ลูกไก่" สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๕
อธิการบดีจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 31 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "ลูกไก่" สร้างนักว...
สศว.ให้บริการวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์)
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 สศว.ให้บริการวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดอกดารารัตน์) เพื่อทำการน้อมเกล้าถวายพระบรมศพ ...
กิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ผอ.นิภารัตน์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.คณะเทคโนโลยี ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ

ห้องชมวิดีโอ

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์9)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์8)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์7)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์6)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์5)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์4)
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
 
พระราชทานรูปถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพิษณุโลก

รูปถ่ายประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช จังหวัดพิษณุโลก

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา