ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเตรียมงานจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงค่ำ วันที่๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ พระสงฆ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเตรียมงานจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในช่วงค่ำ (วันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖๐) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมน์ฉ...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมตามงานฝ่ายการแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมวันที่12ตุลาคม2560 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุญจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโล...
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยท่านอธิการบดี
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั...
สำนักศิลปะและวัฒนรรมออกบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ภายในเขตตัวเมืองพิษณุโลก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมในวันที่11ตุลาคม2560ออกบอกบุญงานทอดกฐินสามัคคี ภายในเขตตัวเมืองพิษณุโลก ได้ปัจจัยทั้งสิ้น 11,220 บาท..ขออนุ...
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุมพล เสมาขันธ์เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.จุมพล เสมาขันธ์เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์นพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระเมรุมา...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ๑13 กันฑ์ 1,000 พระคาถา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ๑13 กันฑ์ 1,000 พระคาถา ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นใ...
บริการข้อมูล
ลำดับ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
1
ยังไม่มีข่าวการประกวดราคา

กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ผอ.นิภารัตน์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.คณะเทคโนโลยี ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ

ห้องชมวิดีโอ

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์9)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์8)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์7)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์6)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์5)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์4)
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
 
พระราชทานรูปถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพิษณุโลก

รูปถ่ายประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก

ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่