ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จังหวัดพิษณุโลก
วัน ๒๒ ก.ย.๖๐ ที่บริเวณชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผอ.เพ็ญศรี มีพยุง และคณะ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภั...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ ขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ ขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยชาวบ้านท่าโรง ต...
กิจกรรมประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
นที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมธุรกิจการท่อ...
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ
วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ฝึกซ้อมตัวแทนถือพานพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. -15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้บริการวิชาการฝึกซ้อมตัวแทนถือพานพิธีไหว้ครู ปี 2560 ให้นักศึกษามหาวิ...
กิจกรรม ตักบาตรน้องใหม่หัวใจสีเขียว
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น.สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่หัวใจสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วน...
บริการข้อมูล
ลำดับ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
1
ยังไม่มีข่าวการประกวดราคา

กิจกรรมต่างประเทศ
กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ผอ.นิภารัตน์ ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษารายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ
นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.คณะเทคโนโลยี ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ

ห้องชมวิดีโอ

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์9)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์8)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์7)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์6)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์5)
การแสดงแสง เสียง และสื่อผสมที่ยิ่งใหญ่ตระการตา " ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน " ประจำปี 2559 (องก์4)
เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
 
พระราชทานรูปถ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพิษณุโลก

รูปถ่ายประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก

ลิงค์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา
พูดคุยกับเจ้าหน้าที่