สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมวันมหาจุฬารำลึก “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาราช ๒ แผ่นดิน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมวันมหาจุฬารำลึก “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาราช ๒ แผ่นดิน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน